sábado, 22 de octubre de 2011

PREZI (clicar per veure enllaç)

L'altre dia a la classe de TIC se'ns va presentar el programa de Prezi. És un programa que serveix per fer presentacions animades i sobretot, online. Només utilitza una pàgina en tota la presentació a diferència del powerpoint que utilitza varies diapositives i separades. També es poden afegir a altres usuaris per a editar la presentació. Aquesta pàgina és infinita ja que es pot ampliar sempre que volguem mitjançant el zoom. Es crea un ordre fet per l'usuari per a que a l'hora de visualitzar-lo es mantigui aquest ordre. Es fa com si fos un camí però per informació ja siguin lletres, fotos, o vídeos.Hi ha dos maneres de utilitzar el Prezi, una pagant ja que s'ha de tenir llicència i l'altre gratuita. Cal dir que els estudiants i els educadors tenen aquesta llicència gratuita i especial.

Sota el meu punt de vista, crec que és un programa molt útil per a fer presentacions animades i que ens pot servir com a recurs per exlicar algun contingut o bé per a fer algun resum o esquema d'una manera més divertida i entretinguda de manera que els nens estan més atents i més motivats.

viernes, 7 de octubre de 2011

JClic

A l'última classe de Tic, ens ha presentat un programa que ens permet crear activitats. Aquestes activitats poden ser de molts tipus, trencaclosques, de relacionar, d'identificar, etc. Aquest programa és diu JCLic i és molt útil perquè fa que el mestre sàpiga fins a quin punt l'alumne entèn el contingut i se saben les errades i els encerts.

Aquest programa es divideix en tres parts:- El JClic que ens serveix per visualitzar les activitats.


- El JClic author que ens permet crear els projectes.


- El JClic report que fa l'informe d'avaluació de les activitats que realitzen els nens.


Per últim, comentar que és un programa molt útil i molt innovador per l'escola. Seria interessant que molts mestres el coneixessin i fessin ús d'ell.

martes, 4 de octubre de 2011

Les Tic com a recurs didàctic

Pel que fa a l'educació i a les tasques educatives i didàctiques, es poden distingir dues maneres de treballar amb l'ordinador. Una aprendre de l'ordinador i l'altra, aprendre amb l'ordinador.

Respecte a la primera, es refereix a l'ordinador com a instrument d'ajut per a l'adquisició de coneixements determinats. Per tant, es pot entendre que l'ordinador actua com a font principal d'informació que, moltes vegades, fa d'instructor que controla l'adquisició dels aprenentatges i la transmissió de coneixements.

Respecte a la segona, es refereix a l'ordinador com a eina que ajuda i permet fer qualsevol tipus d'aprenentatge. Per tant, s'entèn l'ordinador com a una eina més i no l'única font d'informació. En aquest sentit, es podria dir que l'ordinador és un suport de l'aprenentatge i es centra en l'adquisició d'habilitats i estratègies.

Aquí s'inclourien les quatre gran metàfores que es van treballar a primer:

- l'ordinador com a tutor
- l'ordinador com alumne
- l'ordinador a caixa d'eines
- l'ordinador com a simulador

Cal afegir, que cadascuna d'aquesta metàfores inclouen la utilització de programes i recursos específics per a cada metàfora depenent de la finalitat d'aquest.

Jclic, com a eina d'aprenentatge

El jclic és un programa que conté activitats i exercicis i alhora ens permet crear-los. D'activitats i exercicis es poden fer de molts tipus des de activitats d'exploració fins a trencaclosques i mots encreuats. Inclou totes les etapes educatives i totes les matèries. Això, per al tutor, és un recurs molt útil ja que permet veure si els alumnes tenen errades o no i, si les tenen, en quin punt. Cal afegir que és un programa gratuït i de molt fàcil accés. A més amb aquest programa es pot treballar perfectament amb nens amb alguna discapacitat. 
Considero que és molt interessant utilitzar-lo com a mestra.
M'agrada aprendre programes i/o recursos nous per a poder-los aplicar després.