martes, 4 de octubre de 2011

Les Tic com a recurs didàctic

Pel que fa a l'educació i a les tasques educatives i didàctiques, es poden distingir dues maneres de treballar amb l'ordinador. Una aprendre de l'ordinador i l'altra, aprendre amb l'ordinador.

Respecte a la primera, es refereix a l'ordinador com a instrument d'ajut per a l'adquisició de coneixements determinats. Per tant, es pot entendre que l'ordinador actua com a font principal d'informació que, moltes vegades, fa d'instructor que controla l'adquisició dels aprenentatges i la transmissió de coneixements.

Respecte a la segona, es refereix a l'ordinador com a eina que ajuda i permet fer qualsevol tipus d'aprenentatge. Per tant, s'entèn l'ordinador com a una eina més i no l'única font d'informació. En aquest sentit, es podria dir que l'ordinador és un suport de l'aprenentatge i es centra en l'adquisició d'habilitats i estratègies.

Aquí s'inclourien les quatre gran metàfores que es van treballar a primer:

- l'ordinador com a tutor
- l'ordinador com alumne
- l'ordinador a caixa d'eines
- l'ordinador com a simulador

Cal afegir, que cadascuna d'aquesta metàfores inclouen la utilització de programes i recursos específics per a cada metàfora depenent de la finalitat d'aquest.

No hay comentarios:

Publicar un comentario