martes, 29 de diciembre de 2009

Comunicació oral, escrita i digital

CONCLUSIÓ

Penso que aquesta assignatura ens ha servit per a molt a cadascun de nosaltres ja que, com a futurs mestres, hem practicat el que és parlar en públic. Se suposa que l'objectiu d'aquesta assignatura era això de expressar-nos en públic i crec que la mestra ha sabut com fer-ho per dur a terme l'objectiu plantejat. Hem fet tota mena d'activitats per poder assolir les competències: hem fet debats, recitacions, exposicions orals, treballs de classe,etc...


En definitiva, ha sigut una classe on s'ha treballat molt i això és important. Jo personalment, he perdut aquesta por escènica desde que he cursat aquesta assignatura. Abans no m'expressava tant en públic però gràcies a Comunicació oral, escrita i digital ho he superat i ja sé com controlar els nervis abans d'una exposició oral. M'ha ajudat molt i m'ha enriquit com a persona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario