martes, 29 de diciembre de 2009

Gestió de la informació i TIC

SÍNTESI

La meva experiència amb el bloc personal ha sigut molt bona ja que m'ha servit per poder portar al dia totes les activitats realitzades a l'assignatura de GITIC. Al principi aquesta eina de treball pensava que no tenia molta utilitat però a mesura que anava avançant el semestre em vaig adonar de què això no era així sinó que era una eina molt eficaç per treballar.


Actualment, es parla de la importància de les noves tecnologies a les aules i què millor manera de treballar amb elles mitjançant aquest portafoli personal. Quan vaig arribar a aquesta facultat una de les coses que més em va cridar l'atenció era que treballaven amb les TIC i després d'haver cursat un semestre aquí penso que és una de les millors coses que ofereixen en aquesta universitat ja que ens preparen molt bé per al futur, i en el cas de la nostra carrera encara més.


Finalment he de dir que com a experiència personal és una experiència molt innovadora i alhora enriquidora en quant a bagatge personal i vocacional ja que, com a futurs mestres, hem de saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario