miércoles, 4 de noviembre de 2009

Comentari de text: Internet cambia la forma de leer...y ¿de pensar?

Aquest article es va publicar el 10/10/2008 al diari "El país".
Aquest article plantejava un debat sobre els efectes que produia internet sobre la societat. Alguns experts en les Noves tecnologies, com ara, Nicholas G. Carr, asseguren que ja no es pensa de la meteixa manera que es feia abans, sinó que es pensa menys.Abans es podia passar el temps llegint i ara perdem concentració ja que aquest temps el passem navegant per internet. Això afecta al pensament i a la reflexió.

Altres científics diuen que això passa igual que amb les calculadores.Ara no som capaços ni de realitzar operacions aritmètiques sinó que utilitzem les noves tecnologies per poder calcular-ho. Sobre això es va fer un estudi que consistia en veure com es comportaven els usuaris de dues pàgines web.Finalment, es va observar que aquests usuaris es dedicaven a "donar cops d'ull" als textos, no feien una lectura aprofundint sinó que feien una lectura superficial.

Al final de l'article explica el paper que té aquesta lectura en els adolescents que en comptes de redactar l'informació que troben fan "copiar i pegar" directament de la informació que han trobar a internet i la posen als treballs que els hi demanen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario