lunes, 16 de noviembre de 2009

Comunicació oral, escrita i digital 13/11/09

DESCRIPCIÓ

Vam començar la classe amb les recitacions, els poemes, les rondalles i els contes que ens han recitat els companys de classe. Després vam continuar la classe amb el primer debat que tractava les escoles públiques i les escoles privades. L'objectiu era haver fet dos però no ho vam fer perquè no ens quedava temps de fer el següent. MEntre que preparàvem les recitacions, la contabilització del temps, les persones avaluadores...s'ens va passar més temps del que preveiem i per això només vam fer un únic debat que va durar aproximadament vint minuts.
El debat estava dividit en dos grups formats per cinc components cadascun d'ells: els que defenien l'escola pública i els que defenien l'escola privada. La veritat és que a l'hora d'escollir el tema em va semblar que ho van fer molt bé ja que és un tema que dóna molt per parlar. A mi personalment, em van quedar clars tots els arguments que van donar tant un equip com un altre.

REFLEXIÓ

Aquesta sessió de divendres passat em va resultar molt amena i vaig poder aprendre molt respecte al debat. Em va agradar moltíssim la manera que ho van fer i els arguments que van donar per defensar les seves tesis cada grup. Era un tema molt interessant. Pel que fa a les recitacions també van estar molt bé però sempre hi ha aquesta por escènica que fa que no controlem els nervis. A alguns companys se'ls veien molt nerviosos i altres semblava que ho portaven millor, però majoritàriament va sortir molt bé.

APROFUNDIMENT

http://www.educacioninfantil.com/displayarticle162.html

OPINIÓ

Jo personalment penso que els nens van a l'escola a aprendre i dóna igual anar a la pública que a la privada. Si que és veritat que els pares volen la millor educació pels seus fills però també s'ha de tenir en compte que no són millors les escoles públiques que les privades ni a l'inrevés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario