miércoles, 4 de noviembre de 2009

Comentari de text: l'Hipertext

L'hipertext és una nova forma textual però a la vegada és una manera d'organitzar la informació, una abstracció i una classe de programes informàtics que serveixen per a crear documents digitals tal i com molts teòrics afirmen. També cal dir que l'hipertext a vgades pot enganyar perquè mai no saps que hi ha veritablement darrera d'aquell enllaç.


La literatura hipertextual

Conjunt de textos connectats entre si desde els quals pots accedir els altres.

La hiperliteratura

La hiperliteratura fa referència a la literatura multilineal. Aquest terme va fer aparèixer el concepte d'hiperteoria que s'ocupa d'investigar els hipertextos i els hipermèdia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario