martes, 27 de diciembre de 2011

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I L'EDUCACIÓ

Els "mass media" no són materials específicament educatius, no obstant constitueixen una part importants de la nostra societat. Per això, encara que escapen del control dels agents educatius, convé aprofitar les seves possibilitats formatives i també contrarestar, quan sigui necessari, les seves possibles influències negatives. Cal tenir en compte a més, que els espectadors i lectors participen en la negociació dels significats que ofereixen els mass media. Així persones diferents, en funció de les seva història, interessos, circumstàncies en la recepció dels missatges mediàtics..., extrauran significats diferents.


Els mass media tenen aspectes positius com ara distreure, informar, presentar models, socialitzar, mostrar diferents punts de vista, sensibilitzen, entre altres. També cal dir que, com totes les coses, també tenen aspectes negatius, com ara, que donen informació parcial, generan estats d'opinió, distreuen i fan perdre molt de temps, inculcen valors i pautes de conducta no sempre positives.Cal dir que és molt diferent educar en l'ús dels mitjans de comunicació que no pas utilitzar els mitjans de comunicació per educar. Jo, personalment, penso que són necessàries les dues coses.

Per una banda, cal educar en l'ús dels mitjans de comunicació ja que això ajuda als nens a situar-se en la societat en la que viuen, és a dir, la societat tecnològica. És important que aprenguin a fer ús de les noves tecnologies per tal de poder treure partit d'aquestes i poder estar connectat  i actualitzat amb el món en que viuen i no quedar-se endarrerits. A l'escola s'han d'ensenyar continguts digitals perque és importantíssim ser competents digitalment si el que volem aconseguir és formar a uns ciutadans crítics i autònoms. A més ajuden a veure què passa al món en qualsevol moment i això és un aspecte a treballar amb els nens. És important que ells comencin a ser crítics i a donar la seva opinió debatint temes d'actualitat que ens arriben gràcies als mass media.

Per una altra banda, cal utilitzar els mass media per a educar com a recurs o com a metodologia. És important incorporar les noves tecnologies i els mitjans de comunicació a l'aula encara que s'ensenyin diversos continguts que no tinguin res a veure perque així l'aprenentatge és molt més funcional, molt més útil i significatiu. També motiva més el fet de treballar amb mass media altres continguts que no pas seguint només el llibre de text.


Fonts: http://www.peremarques.net/masmecat.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario