miércoles, 28 de diciembre de 2011

LES TIC COM A RECURS PER APRENDRE UNA LLENGUAEl grup format per la Clara Boix, Àngel Carillo i l'Òscar Garcia ens van presentar el seu treball que tractava sobre les TIC com a recurs per a la inclusió, especialment per als alumnes nouvinguts de l'aula d'acollida.


La presentació l'han començat fent en portuguès per tal de que poguéssim experimentar la sensació que tenen els nens nouvinguts i que no coneixen l'idioma.Aquesta experiència la vaig considerar molt enriquidora ja que van fer que experimentessin en primera persona la sensació d'aquests nens, i no només els nens sinó qualsevol persona que arriba a un país sense conèixer la seva llengua.

El suport que han utilitzat ha estat un prezi. Ens van fer participar durant tota l'estona. Després ens van separar en dos grups: un grup havia de memoritzar unes paraules i desprès omplir els llocs buits amb la seva correcta traducció i llegir un conte en portugués i explicar el que haviem entés;l'altre grup vam fer una activitat del Jclic relacionada amb el tema.

Per acabar la exposició, ens han passat una enquesta on se'ns preguntava sobre els recursos que ens havien semblat millor per aprendre l'idioma.


La exposició ha estat molt dinàmica. A més, és molt interessant poder veure com les TIC ajuden a l'aprenentatge, en aquest cas, d'una llengua. Per a mi, ha estat una de les exposicions on més clar s'ha pogut veure el gran potencial de les TIC.

No hay comentarios:

Publicar un comentario