miércoles, 28 de diciembre de 2011

LES COMUNITATS VIRTUALS D'APRENENTATGE

Les comunitats d'aprenentatge són grups d'individus que interactuen entorn de temes d'interès, amb els ordinadors i les xarxes de manera continua. Penso que actualment el sistema educatiu s'organitza amb una manera molt limitada. Només dóna responsabilitat a l'educació formal i a les institucions del sistema educatiu, és a dir, l'escola, els instituts, les universitats, els centre de formació d'adults...I considero que s' hauria d'entendre com una responsabilitat compartida per la resta de la societat i no només com a responsabilitat dels sistemes educatius i els professionals que hi treballen. És per això que la societat necessita un canvi molt gran os es replantegi no només allò que s'ensenya sinó també com s'ensenya, a on i per a què s'ensenya. Aquesta manera de pensar es correspon a la idea de comunitat d'aprenentatge.

Les comunitats virtuals existeixen gràciess a la socialització i a l'intercanvi personal que proporcionen les TIC i internet. Aquestes comunitats virtuals no existeixen en un territori geogràfic sinó que és electrònic.

Una CV apareix quan un grup de persones utilitza les noves tecnologies per a manternir i ampliar la comunicació. Cal dir que només es considera comunitat virtual d'aprenentatge si la interacció que es produeix entre persones es realitza a través de les xarxes.


CARACTERÍSTIQUES DE LES COMUNITATS VIRTUALS D'APRENENTATGE

- Només són factibles a la xarxa ja que els seus membres es comuniquen en un espai creat amb recursos tecnològics.

- El seu model d'organització se centra en què la informació i el coneixement es construeix a partir de la reflexió conjunta. Per tant, es dóna un aprenentatge entre iguals.

- Comparteixen un espai per a construir que han d'anar fent els seus membres com a participants que són. A partir dels seus interessos, feines i objectius van donant sentit a la comunitat.


- Els seus membres comparteixen un objectiu, un interès, una necessitat o una activitat que és la base per a poder construir la comunitat d'aprenentatge. A més, utilitzen un context i un llenguatge específic.


-Els seus membres tenen una actitud participativa i, fins i tot, comparteixen vincles afectius i activitats comunes molt intenses.


- Els seus membres tenen accès a recursos compartits per a poder intercanviar-se les informacions.


- La informació, el soport i els serveis dels membres de la comunitat són recíprocs.


- Els usuaris són els que decideixen quina informació enmagatzemen, mostren i intercanvien i a on la posen i per a què i amb qui.

- La xarxa és universal i es pot accedir a tota ella a no ser que hi hagi llocs on es demanin el registre per a accedir a la informació.


- Els usuaris estan tots conectats a la mateixa vegada independentment del temps i de la distància.


- A més, la xarxa mai té fi, és desentralitzada. Per això les Comunitats Virtuals d'Aprenentatge són ilimitades.


OBJECTIUS DE LES COMUNITATS VIRTUALS D'APRENENTATGE

- Intercanviar informació i obtenir respostes.

- Oferir recolzament.

- Conversar i socialitzar de manera informal a través de la comunicació.

- Debatre sobre qualsevol tema.


DIFERÈNCIA ENTRE COMUNITAT I COMUNITAT VIRTUAL

Es parla de comunitat quan es comparteix i s'intercanvia informació. Per a que sigui una comunitat virtual ha de tenir un sentiment de comunitat ja que requereix alguna cosa més que no pas l'acte de conectar-se únicament. La clau està en la interacció de les persones mitjançant els ordinadors.
De fet, els estudis més recents diuen que el tipus de relacions socials que es produeixen a la xarxa són equiparables a aquelles que es donen a la vida real. Per tant, la sociabilitat no varia sinó que es dóna igualment.

LA PARTICIPACIÓ, LA COL.LABORACIÓ I L'INTERCANVI són els tres conceptes que donen sentit a comunitat virtual ja que sense ells la comunitat no estaria viva i no evolucionaria.


Penso que a l'assignatura d'UDTIC no s'ha acabat de crear una comunitat virtual d'aprenentatge per quatre motius concrets:


1er: No estem acostumats a treballar tant de manera virtual.


2on:Venim acostumats a que ens donin un contingut a treballar i que al final ens avaluin amb moltes més directrius i no tant autònom.


3er:Potser no tenim els mateixos interessos o els mateixos objectius que aquest és un inconvenient del treball autònom.


4rt: Falta de comunicació per part de tots els membres.


Fonts: http://ddd.uab.es/pub/educar/0211819Xn37p41.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario