miércoles, 28 de diciembre de 2011

NOU PLE

PLE (Personal Learning Environment): és un entorn personal d'aprenentatge. Es defineix com un conjunt d'eines, serveis i connexions que utilitzem per a adquirir noves competències. Aprendre a través d'un PLE permet dirigir el propi aprenentatge, conectant amb informació de diverses fonts i que és comentada i filtrada per la comunitat virtual d'aprenentatge en la qual es participi.

És important fer-se un PLE personal ja que ajuda molt a gestionar el propi coneixement i aprenentatge. La millor eina que permet fer-ho és el programa Cmaptools.
Conectant amb aquest concepte de PLE, cal dir que al setembre al començament de l'assignatura se'ns va demanar que fessim el nostre ple personal. En aquell ple tenia molt pocs recursos.


La veritat és que des de que vaig fer el meu primer ple al setembre he aprés molts més que actualment es troben en el meu nou ple. Encara que sembli que l'assignatura no ha donat molt de si, ara que reflexiono i analitzo tot allò que he conegut a partir d'UDTIC, m'adono que sí que s'han parlat moltes coses més de les que em pensava, fins al punt que ja molts recursos i molts conceptes de TIC ja els tinc integrats a la meva vida diària inclús al meu vocabulari. És per això, que he decidit crear un nou ple incloent tots aquests recursos apresos al llarg de l'assignatura i amb l'ajuda de la resta de companys de classe per a visualitzar tot allò que he après. Estic contenta d'haver cursat aquesta assignatura ja que l'he trobat molt profitosa de cara a la meva futura professió i en la societat en la qual vivim on les tecnologies estan a l'ordre del dia.
Fonts: http://udtic2011.wikispaces.com/Les+eines+que+utilitzem+en+el+nostre+PLE,

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario