miércoles, 28 de diciembre de 2011

LES PISSARRES DIGITALS I LES LLENGÜESEl grup de la Regina Beltran, l'Estel Gamisans, la Tamara Herrera i l'Helena Prim van exposar el seu treball sobre l'ús de la pissarra digital per a ensenyar llengües.

Van utilitzar com a suport un Powerpoint on es feien diferents activitats i s'utilitzaven diferents maneres d'utilitzar la pissarra digital. Primerament van interpretar una metodologia molt tradicional on el paper de l'alumne era molt passiu i la pissarra es limitava a simular que era la pàgina del llibre on es subratllaven les idees més importants per a després estudiar-les.

Després, ja amb la participació de la resta de companys, van interpretar una metodologia més activa on vam poder participar. Havíem de redactar un conte en anglès i cadascun d'un amb un anava posant una frase.

L'altra representació que van fer, era un metodologia molt més dinàmica encara. Havíem de resoldre endevinalles i la pissarra ens mostrava si eren o no correctes.

Finalment, vam haver d'omplir una graella on ens demanaven el rol del mestre, el de l'alumne i el tipus d'aprenentatge. També ens van parlar d' Alexandria, que era una web on podem trobar material per treballar amb la pissarra digital i que ja està classificada per nivell educatiu, àmbit competencial i àrea.


Una vegada més, torno a dir que les pissarres digitals són una molt bona eina per a treballar amb els nens però amb aquesta exposició encara reafirmo més la idea de què amb les pissarres digitals també s'ha de fer, no només un canvi de format sinó també de metodologia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario